Word:

yagi

Noun1.yagi - a sharply directional antenna
Synonyms: Yagi aerial
directional antenna, Yagi aerial
Browse
yacht race
Yachter
Yachting
yachting cap
Yachtman
Yachtsman
yachtswoman
yack
yack away
YADE
Yaf
Yaffingale
Yaffle
YAFIYGI
Yafo
Yager
-- yagi --
Yagi aerial
Yaguarundi
Yahi
Yahoo
Yahve
Yahveh
Yahwe
Yahweh
Yahwism
Yahwist
Yajur-Veda
Yak
yak butter
Yak lace
yak's milk
Yakamilk
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy