Word:

Miasmal

Mi`as´mal
a.1.Containing miasma; miasmatic.
Adj.1.miasmal - filled with vapor; "miasmic jungles"; "a vaporous bog"
Synonyms: miasmic, vaporous
cloudy, miasmic, vaporous
Translate Miasmal to German
Browse
MHPCC
MHS
MHTML
MHz
Mi
MIA
Miami
Miami Beach
Miamis
miaou
miaow
Miargyrite
Mias
Miascite
Miasm
Miasma
-- Miasmal --
Miasmatic
Miasmatist
miasmic
Miasmology
Miaul
MIAW
MIB
MIB Variable
Mibilia personam sequuntur
MIC
Mic-1
Mic-2
Mica
Mica diorite
Mica powder
Mica schist
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy