Word:

iritic

Adj.1.iritic - of or relating to located near the iris of the eye
iris
Browse
Irish setter
Irish soda bread
Irish stew
Irish strawberry
Irish terrier
Irish touchstone
Irish water spaniel
Irish whiskey
Irish whisky
Irish wolfhound
Irishism
Irishman
Irishman's hurricane
Irishman's reef
Irishry
Irishwoman
-- iritic --
Iritis
IRIX
Irk
Irksome
IRL
IrLAN
IrLAP
IrLMP
IRLMPTP
IrLPT
IRM
IrMLP/TP
iRMX
IrOBEX
Iron
iron age
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy