Word:

Kaposi's sarcoma

Noun1.Kaposi's sarcoma - a sarcoma that starts with purplish spots on the feet and legs and spreads from the skin to lymph nodes and internal organs; a common manifestation of AIDS; "until 1980 Kaposi's sarcoma occurred almost exclusively with Jewish or Italian or black men"
sarcoma
Translate Kaposi's sarcoma to French
Browse
kaoline
kaolinite
Kaolinization
Kaolinize
kaon
Kaopectate
KAOS
KAP
kapeika
Kapelle
Kapellmeister
kaph
Kapia
Kaplan Group
Kapnomar
Kapok
-- Kaposi's sarcoma --
Kaposi's varicelliform eruption
kappa
kappa-meson
Kapsiki
kapuka
kaput
Kara Sea
karabiner
Karachi
Karagane
Karaism
Karaite
Karakalpak
Karakoram
Karakoram Range
Karakorum Range
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy