Word:

Imbank

Im`bank´
v. t.1.To inclose or defend with a bank or banks. See Embank.
[imp. & p. p. Imbanked ; p. pr. & vb. n. Imbanking.]
Browse
IMAIL
imake
IMAL
Imam
Imamu Amiri Baraka
IMAO
IMAP
Imaret
imaum
Imavate
IMB
imbalance
imbalanced
Imbalm
Imban
Imband
-- Imbank --
Imbankment
Imbannered
Imbar
Imbargo
Imbark
Imbarn
Imbase
Imbastardize
Imbathe
imbauba
Imbay
Imbecile
imbecilic
Imbecilitate
Imbecility
Imbed
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy