Word:

Aythya

Noun1.AythyaAythya - canvasback; redhead; pochard; etc.
Synonyms: genus Aythya
Anatidae, Aythya americana, Aythya ferina, Aythya valisineria, bird genus, bluebill, broadbill, canvasback, canvasback duck, family Anatidae, genus Aythya, pochard, redhead, scaup, scaup duck
Browse
Aye
Aye-aye
Ayegreen
Ayen
Ayenward
ayin
Ayle
aylet
Ayme
Ayn Rand
Ayond
Ayont
Ayr
Ayrie
Ayrshire
AYT
-- Aythya --
Aythya affinis
Aythya americana
Aythya ferina
Aythya marila
Aythya valisineria
Ayuntamiento
Ayurveda
AZ
Az Zarqa
AZ/EB
Azactam
Azadirachta
Azadirachta indica
azadirachtin
Azalea
Azaleastrum
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy