Word:

rat-a-tat-tat

Noun1.rat-a-tat-tat - a series of short sharp taps (as made by strokes on a drum or knocks on a door)
Synonyms: rat-a-tat, rat-tat
rat-a-tat, rat-tat, tapping
Translate rat-a-tat-tat to German
Browse
rasterising
rasterizing
Rasure
Rat
rat belt
rat chinchilla
Rat Indians
rat kangaroo
Rat mole
Rat pit
rat race
rat snake
rat terrier
rat typhus
rat's-tail cactus
rat-a-tat
-- rat-a-tat-tat --
rat-catcher
Rat-tail
rat-tail file
Rat-tailed
Rat-tailed larva
Rat-tailed radish
Rat-tailed serpent
Rat-tailed shrew
rat-tat
Rata
Ratability
Ratable
ratables
ratafee
Ratafia
ratafia biscuit
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy